Stadens indelning

Stadsmiljöprogrammet delar in staden i två täckningsområden – innerstaden och ytterområdet med byarna. En karta visar vilket område som räknas till innerstaden.

[iframe src=”http://helsingborg.maps.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=891e20b9aff043eaba17323c7b8ff8b5&extent=12.669,56.0349,12.7324,56.0567&home=true&zoom=true&scale=true&search=true&searchextent=false&basemap_gallery=true&disable_scroll=true&theme=light” allowfullscreen width=”930″ height=”700″]