Möbler och utrustning

Möbler och utrustning som används som basnivå ska bidra till att skapa en vacker och attraktiv miljö. De ska också bidra till en sammanhängande gestaltning av staden.

Ett basutbud av utrustning skapar igenkänning, identitet och lugn. Därför begränsas antalet modeller. Ett basutbud gör det dessutom lättare att underhålla och byta möblerna och utrustningen.

Möbleringen ska ske på ett genomtänkt sätt. Den ska inbjuda människor att vistas på våra allmänna ytor men ska placeras så att rörelsestråk hålls fria.