Färgsättning

Färgsättningen är central för att hålla samman staden och variation behövs för att skapa en levande stad. En lågmäld färgsättning i mellanrummen gör gaturummen lugnare. 

Färger: papperskorg, cykelpollare, bänk. (foto: Andreas Hillergren)

Läs mer om färg och färgsättning.