Inledning

Här får du information om mål och syfte med stadsmiljöprogrammet, vilka avgränsningar som finns och hur du använder programmet.

I menyn här intill hittar du också information om stadens identitet, det vill säga information om vad som kännetecknar Helsingborgs stads- och landskapsbild.

Du får också veta stadsmiljöprogrammets indelning av staden och hur stadsmiljöprogrammet skiljer på olika offentliga rum. Detta behöver du känna till för att kunna placera rätt möbler och utrustning i rätt område.