Om stadsmiljöprogrammet

Stadsmiljöprogrammet ska användas internt inom stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) samt externt av konsulter, andra förvaltningen och bolag som utför uppdrag på allmän platsmark åt SBF.