Möbler och utrustning i naturområden

Här presenterar vi möbler och utrustning som ska användas i naturområdena.

Allmänna krav och riktlinjer

När du väljer möbler och utrustning ska du också använda följande Helsingborgsspecifika dokument:

Kriterier för möbler och utrustning

Produkterna är valda utifrån sittkomfort, tillgänglighet, driftaspekter, utseende, hållbarhet, pris med mera. För alla produkter gäller att de ska:

  • vara av god kvalitet och upplevas välgjorda.
  • passa in i många olika miljöer och upplevas som vackra.
  • vara användarvänliga och tillgängliga för alla.
  • gå att skydda och sanera från klotter.
  • vara lätta att sköta och hålla rena.

Ytterligare kriterier kan förekomma för enskild möbel eller utrustning och specificeras då under varje enskild produkttyp.

Kulörerna för de enskilda produkterna är valda utifrån deras placering. Vid beställning används oftast RAL-nummer och därför visas detta under respektive produkt. Under kapitlet Helsingborgs färgpalett presenteras en nyckel som omvandlar RAL-nummer till likvärdiga NCS-nummer.