Stadens indelning

Stadsmiljöprogrammet delar in Helsingborg i tre täckningsområden – centrum, övriga Helsingborg med byarna samt naturområden.

Kartan nedan visar vilket område som räknas till centrum, vilket område som räknas till övriga Helsingborg med byarna samt vilka områden som räknas som naturområden.

Teckenförklaring karta stadsmiljöprogrammet: Blå: Centrum, Grön, Övriga Helsingborg, Lila: Naturområden