Helsingborgs olika offentliga rum

Basnivån på utrustning, material och färger kan användas i alla offentliga rum i staden. Stråk i centrum samt platser, torg och kulturparker får ha egna identiteter och kan då avvika från basnivån.

För att förtydliga indelningen av platser och torg, kulturparker, stråk i centrum samt övriga offentliga rum beskrivs de kortfattat nedan. Gestaltning- och projekteringsenheten har huvudansvar för klassificeringen av de offentliga rummen. Vid osäkerhet ska dialog föras med ovan nämnda enhet.

Platser och torg

Platserna och torgen är stadens hörnstenar. De får ha sin egen karaktär och skapar en varierad stad där varje tid får göra sitt avtryck. Platserna är en del av en helhet men med hjälp av en specifik gestaltning blir platserna också unika. De får därmed avvika från basnivån i stadsmiljöprogrammet.

Bomsterfat på St Jörgens plats i Helsingborg

Exempel på platser och torg:

 • Gustav Adolfs torg
 • Möllegrändsplatsen
 • Wienertorget
 • Ödåkra torg
 • St. Jörgens plats

Kulturparker

Kulturparkerna är viktiga gröna oaser i Helsingborg. En kulturpark är i stadsmiljöprogrammet en park som är anlagd före år 1950 och som har en utformning, ett läge och en historia som gör att den har en egen identitet. En kulturpark får därmed avvika från basnivån i stadsmiljöprogrammet. 

Två personer i Stadsparken i Helsingborg

Helsingborgs kulturparker:

 • Furutorpsplatsen
 • Fyrkanten vid Värmlandsgatan
 • Hans Lars Lycka på Råå
 • Kopparmölleparken
 • Krookska planteringen/stadsparken
 • Margaretaplatsen
 • Parken runt Konsul Perssons villa
 • Pilvångsplatsen
 • Ramlösa Brunnspark
 • Rosenträdgården
 • Slottshagen
 • Slottshöjdens park
 • Sturzen-Beckers park
 • Vikingsbergsparken
 • Öresundsparken

Stråk i centrum

De viktigaste gångstråken i centrum bildar en struktur som skapar orienterbarhet. De kan gärna markeras med en sammanhållande utformning och får därmed avvika från basnivån i stadsmiljöprogrammet. Stråken knyter samman centrums norra delar med de södra och bostadsområdena ovan landborgen med havet. När stråket skär genom en plats är det platsen med dess utformning som väger tyngst.

Kullagatan med blomsterfat i förgrunden.

Exempel på centrala stråk:

 • Kullagatan
 • Bruksgatan
 • Södergatan
 • Nedre långvinkelsgatan
 • Gröningen
 • Landborgspromenaden

Övriga offentliga rum

Den största delen av centrum och av övriga Helsingborg och byarna består varken av platser eller viktiga stråk. Dessa områden ska hålla en enhetlig, vacker men låg profil för att platser och stråk ska lyftas fram. Det är framför allt i dessa områden som de stora vinsterna med stadsmiljöprogrammets koncept kan göras.

Ett par på en bänk i ett så kallat mellanrum.

Exempel på mellanrum:

 • Södra Storgatan och Norra Storgatan
 • Hästmöllegränd
 • Filbornavägen
 • Parker (ej kulturparker) och grönområden
 • Naturområden (se Stadens indelning)