Olika typer av markbeläggning

Här presenteras beläggningsmaterial som är vanliga i Helsingborg. Läs om hur materialen har använts och hur de bör användas i dag.

Collage med närbilder av olika typer av markbeläggning och mönster

Markbeläggning

I Helsingborg används flera olika typer av markbeläggning men vi har här valt att presentera granit, marktegel, betong och klinker. Läs mer om de olika materialen i menyn här intill.

Kantsten

I innerstaden ska kantsten av granit användas. I de historiska delarna av innerstaden används i huvudsak så kallade borgmästarstenar (ibland kallade borgmästarhällar) medan kantsten av granit med måttet 12 cm (gamla granitkanter har måttet 15 cm) används i övriga innerstaden.

I ytterområdet kan både kantstenar av granit och betongkantstöd användas.

Läggningsmönster

Olika typer av markmaterial som läggs med tvärgående skarvar sätter sig inte lika lätt som om materialet läggs med långa längsgående skarvar. Det innebär i sin tur till färre kanter som gående kan riskera att snubbla på. Långa längsgående skarvar blir dessutom lätt ojämna. Markmaterialets läggningsmönster ska därför utformas så att inga längsgående skarvar uppstår. Se bild nedan.