Klinker

Klinkerplattorna, som ligger på många trottoarer både i innerstaden och i ytterområden, är tillverkade i trakten i slutet av 1800-talet. Klinkern är karakteristisk för Helsingborg och ett mycket vackert och levande markmaterial. Klinkern tillverkas inte längre och de som finns ska värderas högt.

Man som går på trottoar med klinker.

Klinkern tål inte att köras på och ska inte ligga på ytor där bilar kan få tillträde. Var också uppmärksam på att de kan bli hala när det är blött och därför inte bör användas på lutande ytor. I vissa fall kan det vara aktuellt att använda klinker för att få större sammanhängande ytor av samma material.

I områden där klinker ersätts eller ansluter till annat material går det att använda rödmixade betongplattor i storleken 175 x 175 millimeter.