Marktegel

Det finns två vanliga tegelsorter som är specifika för Helsingborg eftersom de en gång har tillverkats här av lera från trakten. Helsingborgsteglet, ofta kallat Persa-sten, är kanske det mest vanliga, men det finns också ett tegel som kallas Olsa-sten.

Collage med tre bilder med marktegel i olika mönster

De två tegelsorterna skiljs åt genom bland annat färgen, finns i många byggnader och bidrar till att Helsingborgs byggnadsbestånd får en speciell karaktär.

För att ytterligare förstärka karaktären i ett område kan Olsastenen eller Persastenen avspegla sig i markbeläggningen genom det att liknande material och färger används.

Persa-sten från Ångtegelbruket i Helsingborg

Den så kallade Persa-stenen är rödbrun och tillverkades vid Ångtegelbruket i Helsingborg från år 1873 till år 1978 då lertäkten stängdes. Teglet kallades i folkmun för Persa-sten efter konsul Nils Persson som var delägare i bruket. Teglet har använts som fasadtegel till ett stort antal offentliga byggnader, till exempel Kärnans restaurering, Grand Hotell och stadsbiblioteket. Eftersom Persa-stenen är hårdbränd har den också använts som marktegel på en del platser i Helsingborg.

Olsa-sten från Rögle tegelbruk

Den så kallade Olsa-stenen är djupt gul men kan skifta mot grönt och tillverkades vid Rögle tegelbruk från år 1724 till år 1980 när tegelbruket lades ner. Teglet fick i folkmun benämningen Olsa-sten efter konsul Petter Olsson som ägde bruket under många år.