Cykelställ och cykelpollare i övriga Helsingborg

Gaturummets förutsättningar samt läget i övriga Helsingborg och byarna ska styra placeringen och utformningen av cykelparkeringen samt utformningen av cykelställen eller cykelpollarna.

Cykelställ används där en tydlig struktur behövs. Cykelpollaren används där cyklarna kan orienteras i olika riktningar. Både i cykelställ och i cykelpollare ska det gå att låsa fast cykelramen. Ställen/pollarna bör vara stabila och ha en enkel och diskret utformning som smälter in i både historiska miljöer och i moderna stadsrum.

Möbler och utrustning: Cykelpollare i ytterområde (foto: Andreas Hillergren)