Utgående modeller i övriga Helsingborg

En del av den befintliga utrustningen i övriga Helsingborg och byarna ses som utgående modeller även om de har en lång livstid. Dessa underhålls så länge det är möjligt och kostnaden är rimlig. Enstaka exemplar ersätts med samma modell.

Grön bänk vid grusgång i grönområde i Helsingborg

Om flera exemplar i ett område behöver bytas ersätts de med ny modell enligt stadsmiljöprogrammet. Det är vid dessa tillfällen viktigt att en helhet i området uppnås varför även exemplar som inte behöver utrangeras tas bort och ersätts med den nya modellen.

Gäller följande produkter:

  • Betongbänkar, Helsingborgsmodell
  • Soffa, Scandinavia från Lappset (utom i naturområden)