Pollare i övriga Helsingborg

En pollare i övriga Helsingborg och byarna ska vara enkel i sin utformning för att passa i både gamla och nya miljöer.

Pollare vid gång- och cykelväg i bostadsområde i Helsingborg

Det finns olika typer av pollare för olika situationer. De ska vara trafiksäkra. Det innebär bland annat att de ska kunna förses med reflexband.