Bullerskydd

För att uppnå omväxling varierar bullerskydden mellan olika former av plank, mur, gabioner, glaspartier och landskapsformationer (vallar av jordmassor som i sin utformning smälter in i landskapet).

Bullerskydd vid väg, i naturområde

Vilken typ av bullerskydd som ska användas i naturområdena måste väljas specifikt för den aktuella sträckan och utses då i dialog med trafikenheten, gestaltningsenheten, projekteringsenheten samt drift- och underhållsavdelningen.