Pollare i naturområden

En pollare i ett naturområde ska vara enkel i sin utformning för att passa in . Det finns olika typer av pollare för olika situationer. De ska vara trafiksäkra. Det innebär bland annat att de ska kunna förses med reflexband.