Skräpkorgar/askkopp i naturområden

Skräpkorgarna bör ha en estetiskt tilltalande design som passar för platsen. I naturområdena bör skräpkorgarna ha en nedtonad utformning.

De ska vara lätta att slänga skräp i. Eftersom det genereras olika mycket skräp på olika platser är det bra om det går att få samma modell i olika storlekar. För att minimera utrustningen bör skräpkorgarna kunna levereras med askkopp.

Ur skötselhänseende är det viktigt att skräpkorgarna är lätta att tömma. För att minimera skadegörelse bör de vara tillverkade i ett robust material. De bör ha tak som försvårar för bland annat fåglar att dra ut skräpet. Inkasthålet bör sitta så att barn och personer i rullstol kan använda skräpkorgarna.

Papperskorg vid stig i naturområde i Helsingborg