Utgående modeller i naturområden

En del av den befintliga utrustningen i naturområdena ses som utgående modeller även om de har en lång livstid. Dessa underhålls så länge det är möjligt och kostnaden är rimlig.

Grön bänk i naturområde i Helsingborg

Enstaka exemplar ersätts med samma modell. Om flera exemplar i ett område behöver bytas ersätts de med ny modell enligt stadsmiljöprogrammet. Det är vid dessa tillfällen viktigt att en helhet i området uppnås varför även exemplar som inte behöver utrangeras tas bort och ersätts med den nya modellen.

Gäller följande produkter:

  • Betongbänkar, Helsingborgsmodell