Planteringsskydd i centrum

Modeller som är framtagna av Helsingborgs stad.

Planteringsskydd vid sommarblommande rabatt i stadsparken i Helsingborg