Cykelställ och cykelpollare i centrum

Gaturummets förutsättningar och läget i centrum ska styra placeringen och utformningen av cykelparkeringen samt utformningen av cykelställen eller cykelpollarna.

Möbler och utrustning: Cykelställ och cykelpollare i Helsingborg. (foto: Andreas Hillergren)

Cykelställ används där en tydlig struktur behövs. Cykelpollaren används där cyklarna kan orienteras i olika riktningar.

Både i cykelställ och i cykelpollare ska det gå att låsa fast cykelramen. Ställen/pollarna bör vara stabila och ha en enkel och diskret utformning som smälter in i både historiska miljöer och i moderna stadsrum.