Skräpkorgar i centrum

Skräpkorgarna bör ha en estetiskt tilltalande design som passar för platsen. I centrum är det viktigt att skräpkorgarna är eleganta och att de smälter bra in i stadsmässiga och historiska miljöer.

Papperskorg framför buskage i centrala Helsingborg

Skräpkorgarna ska vara lätta att slänga skräp i. Eftersom det genereras olika mycket skräp på olika platser är det bra om det går att få samma modell i olika storlekar.

För att minimera utrustningen i centrum bör skräpkorgarna kunna levereras med askkopp. Ur skötselhänseende är det viktigt att skräpkorgarna är lätta att tömma. För att minimera skadegörelse bör de vara tillverkade i ett robust material. De bör ha tak som försvårar för bland annat fåglar att dra ut skräpet. Inkasthålet bör sitta så att barn och personer i rullstol kan använda skräpkorgarna.