Pollare i centrum

En pollare i centrum ska vara enkel i sin utformning för att passa i både gamla och nya miljöer. Det finns olika typer av pollare för olika situationer. De ska vara trafiksäkra. Det innebär bland annat att de ska förses med reflexband.

Pollare i granit framför blomsterfat i centrala Helsingborg