Skräpkorgar vid busshållplatser i centrum

Det genereras ofta mycket skräp vid busshållplatser. Därför behöver skräpkorgarna vara lite större här. För att skapa en igenkänning ska skräpkorgarna komma från samma serie på alla busshållplatser, utom de längs HelsingborgsExpressen.

Skärpkorgarna ska vara lätta att slänga skräp i. Eftersom det genereras olika mycket skräp vid olika busshållplatser är det bra att det går att få samma modell i olika storlekar. Ur skötselhänseende är det viktigt att skräpkorgarna är lätta att tömma. För att minimera skadegörelse bör de vara tillverkade i ett robust material. De bör ha tak som försvårar för bland annat fåglar att dra ut skräpet. Inkasthålet bör sitta så att barn och personer i rullstol kan använda skräpkorgarna.